Životopis a jak ho napsat

Řada lidí si pod pojmem životopis představí slohové cvičení jako za základní školy. Pokud jde o životopis neboli Curriculum Vitae, zkráceně CV, který se po vás žádá, pokud se ucházíte o pracovní pozici, nemůže být nic vzdálenějšího pravdě. Jistě biografie je také formou životopisu, pokud se ovšem ucházíte o práci ve firmě, rozhodně nechcete posílat obsáhlé literární dílo, bez ohledu na to, jak dobrým si myslíte, že jste spisovatelem. V tomto případě bude třeba sepsat strukturovaný životopis.

Strukturovaný životopis

Jak již ze samotného názvu vyplývá, jde o formu s určitou danou strukturou, nikoliv o dílo ve formě souvislého textu. Součástí strukturovaného životopisu jistě bude i souvislý text, nicméně řada informací bude podána v bodech, tak aby byl co možná nejpřehlednější pro ty, kteří budou váš životopis zpracovávat a můžeme si ho představit jako formulář. Přehlednost a stručnost jsou nejen výhodou strukturovaného životopisu ale také základním pravidlem při jeho psaní.

Životopis online

V současné době si již nemusíte lámat hlavu s tím, které konkrétní body by měl váš životopis obsahovat, a to díky internetu. Na internetu můžete najít doslova stovky různých šablon a nástrojů, které vám pomohou vytvořit profesionální strukturovaný životopis, a to obvykle zcela zdarma. Použít některý z těchto nástrojů je (pokud se zrovna neucházíte o pozici designéra, a chcete rovnou ukázat, co dovedete) více než vhodné, protože vás často provedou celým procesem tvorby od počátku až dokonce, a dokáží vytvořit vizuálně přijatelný formát. Ani online šablona však nedokáže napsat váš životopis za vás. Pojďme se proto podívat na to, co by takový životopis měl obsahovat a čeho se vyvarovat.

Osobní údaje

Pochopitelně je potřeba do každého životopisu uvést své osobní údaje. Obligátně je tedy třeba napsat vaše jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a obvykle také e-mail. Pokud hledáte pozici pro práci na dálku či home office, je pak e-mail naprostou samozřejmostí. A zcela nepochybně bude hlavním komunikačním kanálem mezi vámi a firmou, resp. jejím zástupcem nejčastěji personalistou.

Součástí toho oddílu může být i fotografie. Životopis s fotografií nebo bez je poměrně volitelnou položkou. Někteří personalisté je vidí rádi, jiní ne a dalším je to jedno. Pokud se ale rozhodnete fotografii ke svému životopisu připojit, rozhodně dbejte na to, aby působila profesionálním dojmem. Nemusí jít vyloženě o fotografii na občanský průkaz, ale rozhodně neposílejte selfie! Pokud si nejste jistí, je lépe fotografii k životopisu nepřipojovat.

Vzdělání

Oddíl vzdělání pak bude obsahovat informace o vašem vzdělání. Pokud patříte mezi čerstvé absolventy, je tato část vašeho životopisu kritická. Měl by obsahovat nejen vaše nejvyšší dosažené vzdělání, ale pokud jste dosáhli na vzdělání vysokoškolské, jistě neuškodí zmínit i školu střední. Pokud stále studujete, pak samozřejmě uvedete i aktuální studium. Pokud jste absolvovali nějaký relevantní kurs například jazykový nebo rekvalifikační, pak jej rozhodně uveďte v tomto oddíle.

Každý váš studijní program (obor) by měl být rozdělen do jednotlivých bodu, které budou obsahovat dobu studia s rokem ukončení (u studentů předpokládaný), školu a obor. Každý bod pak řaďte chronologicky od posledního dosaženého (probíhajícího) tak, aby na prvním místě bylo právě vaše nejvyšší dosažené vzdělání. Pokud jste ve škole absolvovali nějakou speciální nástavbu nebo semináře, kterými můžete přispět, není na škodu je zmínit.

Praxe

Nyní se dostáváme k nejzásadnějšímu bodu celého životopisu (pokud nejste student, viz výše). V této části se očekává shrnutí vaší dosavadní kariéry a pracovních úspěchů. Ideálně zde vypíšete vaše dosavadní pracovní zkušenosti v oboru, ve kterém se ucházíte o zaměstnání. Pokud ovšem v daném oboru zkušenosti nemáte, nebo jen skromné, neváhejte napsat o jakékoliv své praxi. Tím dáváte na jevo, že máte obecně zájem a chuť pracovat.

Jednotlivé pracovní pozice je pak třeba opět řadit chronologicky od poslední po nejstarší. U každé uveďte měsíc a rok začátku a konce pracovního poměru a jméno zaměstnavatele. Neopomeňte napsat na jaké pozici jste pracovali a velmi stručně popište, co tato pozice obnášela. Snažte se být co nejkonkrétnější.

Další dovednosti a schopnosti

Zcela nepochybně můžete disponovat i dalšími přednostmi, které můžete uvést odděleně nebo v rámci jednoho oddílu. Sem budou patřit například cizí jazyky, které ovládáte a na jaké úrovni. Buďte připraveni, že pokud uvedete nějaký cizí jazyk, může se vám stát, že vás při pohovoru personalista může překvapit vedením pohovoru právě v tomto jazyce. Do vašich schopností pak nepochybně bude patřit jakékoliv řidičské oprávnění, stejně jako schopnost práce s počítačem a různými aplikacemi jako MS Word nebo Excel. Pokud hledáte práci na dálku, pak nepochybně zabodujete znalostí aplikací k práci na dálku určených jako jsou Slack a MS Teams, a další. Všechny tyto dovednosti by měly být podány tak, aby odpovídali pozici, o kterou s ucházíte. Je zde ale i prostor pro uvedení výjimečných schopností, kterými můžete ohromit. Účastníte se například charitativních akcí, za sebou máte hodně cest po světě nebo máte živý zájem o programování internetových stránek, nebojte se zmínit o svých zájmech.