Jak se projevuje home office na produktivitě práce?

Po nuceném přechodu řady zaměstnanců firem na home office, vyvstala otázka, jak se tento přechod projeví na produktivitě práce. V České republice nebyl tento přechod právě jednoduchý, a to ať z důvodu chaotických nařízení vlády, tak z důvodu překotného vývoje, který zaměstnance donutil přejít na home office takřka ze dne na den. Není proto divu, že analýza poradenské společnosti Moore Czech Republic uvádí pokles výkonnosti až o 30 %.

Jiné studie ovšem ukazují, že při správném nastavení nejen, že je produktivita práce zaměstnanců při práci z domova srovnatelná s prací v kanceláři, ale dokonce může být i vyšší.

Přechod na home office

Nejtěžším obdobím, jak tomu bývá u všech zásadních změn, je samotný přechod na práci z domova, jak pro zaměstnance, kteří si musí uzpůsobit pracovní režim, tak pro zaměstnavatele, který je nucen zvolit a osvojit si vhodné nástroje pro dálkovou komunikaci a virtuální spolupráci. Ty jsou ale dobře známé již z doby před koronavirovou krizí. Jak si zaměstnanci i zaměstnavatelé tyto aplikace osvojili, došlo k okamžitému zlepšení produktivity. S postupem času se také ukazuje, že přechod na absolutní home office není ideálním řešením a pro většinu firem se ukázala jako nejefektivnější kombinace distanční a prezenční práce. Tak je možné spojit výhody práce z domova a práce v kanceláři ve vyváženém pracovním režimu.

Studie stanfordské univerzity

Může být až překvapující, že jedna ze zásadních studií stanfordské univerzity na toto téma neproběhla v nedávné době, ale již před necelými čtyřmi lety. Studie profesora Nicholase Blooma, použila jako subjekt největší čínskou cestovní agenturu Ctrip s 20 000 zaměstnanci a sídlem v Šanghaii, kde se ceny nemovitostí pohybují v těch nejvyšších číslech a přechod na homeoffice by firmě markantně snížil výdaje. Dobrovolníci byli rozděleni do dvou skupin, z nichž jedna docházela do práce denně a druhá pouze jeden den v týdnu, zatímco zbylých pět pracovala v režimu home office po dobu dvou let. Výsledky studie ukázaly, že se produktivita práce zaměstnanců nesnížila, ale dokonce stoupla o 13 %.

Profesor Bloom vidí k nárustu produktivity zejména dva podstatné důvody. Prvním důvodem je, že zaměstnanec je takto schopen odpracovat plnou pracovní dobu své směny. Nestane se, že by se zasekl v dopravní zácpě nebo se nezdržel na obědě s kolegou. Při práci z domova je možné si pracovní dobu upravit tak, aby mohl například stihnout návštěvu lékaře. Druhým důvodem, je pak že se lidé doma mohou lépe koncentrovat na práci. Kancelář bývá mnohdy poměrně rušivým prostředím, zejména v případě tzv. open space kancelářích. Nejde jen o hluk klimatizace, nebo kopírky, ale především rušení ostatními kolegy. Podle jiné studie společnosti Cambridge Sound Management jsou tím co pracovníky ruší nejvíce právě srozumitelná řeč. Důvěrné informace, které nejsou určené jim, zaslechne až 53 % lidí pracujících v open space prostorech. Dalším zdrojem rušení pak mohou být méně technicky zdatní kolegové, kteří jiné více zdatné pracovníky obtěžují svými dotazy.

Dalším zajímavým poznatkem stanfordské studie je pak snížení počtu výpovědí až o 50 % u zaměstnanců pracujících z domova. Zaměstnavatelé tedy ušetří čas, který by jinak museli trávit inzerováním, náborem a zaškolováním nových pracovníků. Tento experiment nakonec přiměl firmu Ctrip převést většinu svých pracovníků na home office. A firma vykázala zvýšení zisků o 2000 dolarů za každého zaměstnance.

Velké softwarové firmy

Kdo si nejvíce pochvaluje produktivitu práce z domova jsou pak velké softwarové firmy, které v tomto ohledu měly jistý náskok, co se týče technologií práci z domova umožňující. Některé dokonce tento pracovní režim uplatňovali v jisté míře i před nástupem koronavirové krize. Google už v srpnu loňského roku prodloužil home office svých zaměstnanců až do června roku 2021. Společnost Twitter pak zašla ještě dál a svým zaměstnancům nabídla možnost práce z domova trvale. Mark Zuckerberg, majitel společnosti Facebook, pak předpokládá, že v příštím desetiletí bude zhruba polovina z jeho 48 000 zaměstnanců pracovat na dálku. Z českých firem pak stejnou efektivitu práce potvrdila například Alza.cz.

Budoucnost home office

Podle řady odborníků i společností je alespoň částečná práce z domova budoucností kancelářské práce. Brzy se tak můžeme dočkat, že se na pozicích, které to umožňují stane trvalým standardem. Je pochopitelné, že tento přechod není zcela bez potíží, například po právní stránce, ovšem již dnes je zřejmé, že práce z domova, pokud je na ní firma připravena, přináší spíše zlepšení produktivity práce a spokojenost zaměstnanců.