5 tipů, jak hledat zaměstnance pro práci na dálku

Najímat zaměstnance pro práci na dálku příp. home office, se může zdát problematické, zvláště pro někoho, kdo s takovým způsobem zaměstnávání nemá zkušenosti. Jak se naše společnost, firmy i způsoby práce v týmech vyvíjí, díky stále se měnícím a zdokonalovaným technologiím, musí se i manažeři přizpůsobovat, aby si získali a udrželi nejschopnější pracovníky.

Práce na dálku včetně home office, se rychle rozvíjela i před nástupem pandemie koronaviru, která jen urychlila již započatý trend přechodu k virtuální práci. Ještě před propuknutím pandemie, pracovali na dálku již miliony zaměstnanců. S příchodem koronaviru pak 88 % firem přešlo na práci na dálku, čímž počet takto pracujících mnohonásobně narostl.

V tomto článku předkládáme několik tipů, které vám pomohou sehnat zaměstnance na dálku, zvláště pokud je pro vás tento způsob najímání pracovníků nový.

1. Přijměte práci na dálku za vlastní

Nebojte se najímat na dálku. Před rokem 2020 bylo mnohem těžší tento bod prosazovat, protože většině majitelů a HR manažerů zkrátka nebylo příjemné zaměstnávat na dálku, zatímco většina jejich týmu pracovala v kanceláři. Dnes už ale nikdo nemůže říct, že by práce na dálku nefungovala, když se nám už déle, než daří tento model zaměstnávání uplatňovat.

Nestačí však možnosti pouze přijmout, je zapotřebí ji skutečně vzít za vlastní, jelikož práce na dálku:

 1. rozšiřuje váš talent pool (talentový fond) ze zeměpisně omezené oblasti v podstatě do celého světa
 2. zvyšuje produktivitu a odbourává rušivé elementy kancelářského prostředí
 3. je finančně výhodnější a šetří peníze nejen firmě ale i jejím zaměstnancům
 4. výrazně napomáhá k udržení zaměstnanců, řada z nich dokonce raději zůstane na home office, i při nižším platu
 5. učiní firmu odolnější vůči neočekávaným potížím, jako ztráta připojení v kancelářské budově, či výpadek proudu, a jak se ukazuje dokonce i globální pandemie

V globálním měřítku pak lze zajít tak daleko jako například najmout pracovníky zákaznické podpory kolem celého světa a vytvořit tak bez potíží 24hodinovou službu. Využití práce na dálku tak může přispět ke konkurenceschopnosti vaší firmy.

2. Upřednostnění komunikačních schopností

Být schopen jasně komunikovat (zejména psaným slovem) je klíčovou schopností na jakékoliv pozici, ale její důležitost je výrazně znásobena, pokud jde o práci na dálku. Předání informace bez verbálních nebo vizuálních náznaků a gest ušetří čas a pomůže předejít chybám. Nejen pro komunikaci lze také použít některou z aplikací jako je Slack nebo MS Teams. Znalost těchto platforem je proto rozhodně výhodou.

Zaměstnanec na dálku musí být schopen klást dotazy, vysvětlovat úkoly a aktualizovat a předávat nejnovější informace zbytku týmu, zvláště pokud vykonává post dálkového manažera. To pak může být zásadním rozdílem mezi odborníkem, který ihned pochopí požadavek, případně si jej pomocí správné komunikace vyjasní nebo který požadavek nesprávně vyhodnotí a zcela tak ztratí veškerý čas zbytečnou prací.

Jsou ale i další klíčové schopnosti, které je u zaměstnanců na dálku třeba hledat:

 • Organizace: Při práci online je snadné ztratit složky nebo zapomenout na podřadnější úkoly. Silné organizační schopnosti pomohou zajistit, že bude vše řádně zadokumentováno a nic se neztratí či nezapomene.
 • Odpovědnost: Zaměstnanec na dálku musí být schopen přijmout zodpovědnost za úspěch i neúspěch své pozice nebo týmu. Hledáte někoho, kdo nebude hledat výmluvy a házet vinu na někoho jiného, ale je schopen přijmout zodpovědnost a své pochybení napravit.
 • Nezávislost: S prací na dálku je spojena značná samostatnost. Je tedy potřeba najít někoho, kdo vyniká v řešení problémů a je schopen se sám motivovat. Zaměstnanec na dálku by měl být schopen dobře pracovat za minimálního dohledu ale zároveň znát své limity a vědět kdy už potřebuje pomoc nebo si něco vyjasnit.

3. Placený testovací úkol

Placený testovací úkol je nezbytností při najímání na dálku. Tím může být například napsání článku, nebo úprava webové stránky. Testovací úkol ukáže:

 1. Technické dovednosti: Je schopen zvládnout zadanou práci?
 2. Komunikační schopnosti: Jak je schopen odpovídat na vaše dotazy a klást otázky?
 3. Sebevědomí: Je schopen říct si o pomoc, když ji potřebuje?
 4. Důslednost a pozornost k detailům: Dokáže postupovat dle pokynů, nebo přehlíží některé body?
 5. Schopnost rozvrhnout si čas (time management): Je schopen projekt dokončit v termínu? Pokud nebyl zadán termín, upozornil na to?

4. Zjistěte všechny potřeby k práci na dálku

Je povinností zaměstnavatele zajistit pracovníky na dálku potřebnými nástroji a informacemi, které potřebují k splnění svých úkolů. Je proto vhodné zajistit přístup k dokumentům, firemním účtům a nástrojům, tak aby mohli začít pracovat v nejkratší možné době.

Je také vhodné mít k dispozici zaučovací dokumenty, či jakékoliv jiné informace, které musí pracovník na dálku znát, aby mohl svou práci vykonávat. To by mělo být sepsáno (příp. nahráno) a uspořádáno online, pomocí některé z aplikací k tomu určených.

Zaměstnanci na dálku rozhodně ocení pravidelné online schůzky, alespoň v prvních měsících, kde mohou klást dotazy a dovědět se více o svém struktuře týmu a prostupech.

5. Nastavte jasné měřitelné cíle

Zapomeňte na micromanagement, i v běžném provozu jde o nepříjemnou praktiku a při práci na dálku je v podstatě nemožný. Pokud chcete úspěšného pracovníka na dálku, nastavte cíle a nechte ho pracovat, zvlášť pokud jde o zkušeného profesionála. Většina takových pracovníků na dálku zná míru své produktivity a dokáže si rozvrhnout čas tak, aby svou práci včas dokončili.

Ujistěte se, že svým virtuálním zaměstnancům nastavujete jasně definované cíle, které dokážete změřit. Nastavte si například kvartální kontroly obchodních cílů v širším rámci s průběžnými krátkými detailními kontrolami.

Tady je malý příklad rozvrhu sledování cílů:

 • Kvartálně: Obchodní KPI (klíčové ukazatele výkonosti), zahrnující počet přihlášení a příjem odvozený z jejich práce
 • Měsíčně: Týmové KPI, jako třeba počet kontaktů s potenciálními klienty nebo dokončení projektů
 • Týdně: osobní cíle, například úkoly zahrnuté v tzv. sprintu
 • Denně: pokud už se rozhodnete pro denní kontroly, pak je vhodné zjistit, jaké má pracovník plány pro tento den a jakou práci dokončil den předešlý

Práce na dálku, příp. home office, se prozatím osvědčuje jako životaschopný a produktivní model zaměstnání a je třeba s ním počítat i do budoucna. Těchto pět tipů vám pomůže najmout a udržet úspěšné členy virtuálního týmu a zároveň zlepší pružnost vaší firmy.